lista projektów Szczegóły projektu

Rada programowa ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego badanie kompetencji kadr w JST

O projekcie

Informacje o projekcie

Rada programowa ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego kompetencje kadr w JST jest projektem własnym Fundacji na rzecz Wsparcia innowacji w JST.

Celem statutowym Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, która powstała na bazie wieloletnich doświadczeń ekspertów współpracujących z JST, jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych zadań, takich jak: budowanie silnego i innowacyjnego samorządu obywatelskiego, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność edukacyjną, doradczą i naukową. Wspieramy polski samorząd, zarówno merytorycznie, jak i wizerunkowo oraz unowocześniamy go, poprzez innowacyjne, kompleksowe działania, pozwalające zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.

Mając na uwadze aktualne potrzeby JST oraz w związku z uzyskaniem przez MTD Consulting Marcin Król (Partnera Fundacji) dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych” w wysokości 398 800,00 zł., którego celem jest stworzenie INNOWACYJNEGO narzędzia do badania kompetencji kadr w JST, Fundacja postanowiła wesprzeć merytorycznie ten projekt. Fundacja postanowiła powołać Radę Programową ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego badanie kompetencji kadr w JST. Ideą tworzonego narzędzia będzie możliwość całkowitego przeprowadzenia badania kompetencji kadr w JST, zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych on-line, dostosowanie jego funkcji do zindywidualizowanych potrzeb JST, a w konsekwencji możliwość całkowitej AUTOMATYZACJI tego procesu.

Rada Programowa, jako stały organ doradczy i merytoryczny, powołana została uchwałą Rady Fundacji nr 3/2019 w dniu 22 listopada 2019r., w celach opiniujących, wspierających i honorowych. Jej podstawowym zadaniem będzie współtworzenie narzędzia wspierającego JST w procesie prowadzenia badania kompetencji kadr, w zakresie potrzeb, oczekiwań i poszukiwania wspólnych rozwiązań, które docelowo pomogą władzom samorządowym w całym kraju, podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego dla społeczeństwa. Kompetencję
i tryb działania Rady Programowej, sposób pracy, podejmowanie uchwał, a także prawa i obowiązki jej Członków reguluje Regulamin z dnia 22 listopada 2019r. załączony do niniejszego pisma. – dostępny w dziale DO POBRANIA.

Członkowie Rady

Członkowie Rady Programowej (na dzień 02.01.2020r.)

Posiedzenia Rady

I posiedzenie Rady Programowej

Program I posiedzenia Rady Programowej zaplanowanej na 14.01.2020r.

Program
 1. Przywitanie Uczestników Posiedzenia.
 2. Przedstawienie harmonogramu Pierwszego Posiedzenia Rady Programowej.
 3. Kilka słów o Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, w tym doświadczenia Rady Programowej ds. innowacyjnego narzędzie wspierającego KONSULTACJE SPOŁECZNE
 4. Powołanie Przewodniczącego Rady Programowej.
 5. Prezentacja założeń innowacyjnego narzędzia wspierającego BADANIE KOMPETENCJI KADR w JST w kontekście projektu „Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych” (Poddziałanie 1.2. WRPO)
 6. Przedstawienie założeń merytorycznych w zakresie badania kompetencji kadr – dr hab. Paweł Korzyński
 7. Swobodna dyskusja nt. Innowacyjnego narzędzia wśród Członków Rady Programowej

II posiedzenie Rady Programowej

Program II posiedzenia Rady Programowej zaplanowanej na 27.02.2020r.

Program
 1. Przywitanie Uczestników Posiedzenia.
 2. Podsumowanie pierwszego posiedzenia Rady Programowej: przemyślenia, wnioski.
 3. Podsumowanie ankiety wyboru kompetencji kluczowych.
 4. Wspólna analiza założeń merytorycznych w zakresie badania kompetencji kadr – prof. dr hab. Paweł Korzyński.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Projekt B+R

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.