lista projektów Szczegóły projektu

Młodzi decydują – Szkolny Budżet Obywatelski

O projekcie

14.10.2020r.

W dniu 14.10.2020r. rozpoczynamy nabór do Konkursu “Młodzi decydują”. Nabór będzie trwał do 15.01.2021r. Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE Konkursu znajdującym się w zakładce DO POBRANIA

10.08.2020r.

Fundacja na rzecz wsparcia innowacji w JST (dalej: Organizator) wraz z Partnerami, świadoma potrzeby rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w każdym wieku, pragnie zachęcić szkoły podstawowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do organizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich (dalej: SBO). Celem konkursu jest wsparcie całego procesu wdrażania oraz realizacji SBO, aby rozpoczęta raz inicjatywa, zagościła w szkołach na dobre.

Naszym zdaniem, jako Fundacji stawiającej sobie za cel szerzenie idei szeroko pojętej partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie takich inicjatyw wśród najmłodszych członków społeczeństwa, jest istotną inwestycją w rozwój postaw obywatelskich, które w przyszłości mogą utrwalić świadome swoich praw społeczeństwo.

Celem Projektu jest promocja Szkolnych Budżetów Obywatelskich w szkołach województwa Wielkopolskiego, tak aby było ich jak najwięcej. To również chęć nagrodzenia najlepszych procedur, powszechności udziału w procesach związanych z partycypacją społeczną, a także niebanalnych pomysłów na wydanie środków na szkolne projekty.

Organizatorzy działania oferują wszystkim przystępującym do Projektu szkołom wykorzystanie innowacyjnego narzędzia w postaci specjalnie dedykowanej platformy, która pozwoli na efektywne przeprowadzenie wszystkich etapów SBO. Udostępniana platforma konsultacjejst.pl to innowacyjne narzędzie osadzone w chmurze (usługa w trybie SaaS), która pozwala przeprowadzić prawie cały proces SBO w formie elektronicznej. W 99% eliminuje papier z procesu zgłaszania i wyboru projektów, przez co jest „eco”. Nie wymaga własnej infrastruktury sprzętowej. Jest dostępna dla Administratorów i Uczestników SBO 24/7. Zapewnia stałą kontrolę Administratorom, a także jest przejrzyste dla Uczestników SBO. Dostosowane do wymogów RODO oraz DOSTĘPNOŚĆ+. Rozwiązanie jest aktualnie wykorzystywane w ponad 40 Jednostkach Samorządu Terytorialnego do przeprowadzenia procesu Budżetów Obywatelskich, co zapewnia mu stały rozwój.

Główną korzyścią dla szkół biorących udział w Projekcie jest zaszczepienie w uczniach poczucia wspólnoty (społeczeństwa obywatelskiego), ale aby jeszcze bardziej zachęcić szkoły do udziału w Projekcie, Organizator i Partnerzy ufundowali nagrodę w wysokości 5 000,00 zł., pozwalającą na  sfinansowanie projektów wybranych w ramach SBO najlepiej przygotowanego przez jedną ze szkół biorących udział w Projekcie (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

Partnerami projektu są:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Euro Innowacje Software sp. z o.o.,
Centrum Prawa i Technologii Alicja Sytek,
Kancelaria Prawna 7R Legal Michał Kublicki

Regulamin

14.10.2020r.

REGULAMIN Konkursu pn. „Młodzi decydują” wraz z załącznikami znajduje się w zakładce DO POBRANIA

W celu przystąpienia do Konkursu pn. „Młodzi decydują” niezbędne jest przesłanie przez zainteresowaną Szkołę wypełnionego i podpisanego przez reprezentanta FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu – również dostępny w zakładce DO POBRANIA

18.09.2020r.

W dniu 18.09.2020 r. zakończyły się konsultacje regulaminu konkursu pn. „Młodzi decydują”. Poniżej prezentujemy RAPORT z przeprowadzonych konsultacji.

Raport z konsultacji pdf

25.08.2020r.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dotyczące regulaminu konkursu pn. „Młodzi decydują”.

Prowadzone będą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://sgipw.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 

Partnerzy

Partnerzy wspierający Konkurs “Młodzi decydują”:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Partner merytoryczny, posiadający bogate doświadczenie w zakresie realizacji konkursów edukacyjnych, w tym rozpoznawanego przez wszystkich młodych Wielkopolan “Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce”, którego korzenie sięgają 1996r.!
Zobacz więcej: http://www.sgipw.wlkp.pl

Euro Innowacje Software sp. z o.o.

Partner wspiera konkurs technicznie dostarczając uczestnikom BEZPŁATNIE elektroniczną platformę wspierającą proces SBO. Bogate doświadczenie Partnera w zakresie elektronicznych narzędzi do prowadzenia partycypacji społecznej poparte jest wdrożeniem platformy konsultacjejst.pl w ponad 50 JST w całej Polsce.
Zobacz więcej: http://jstonline.pl

Centrum Prawa i Technologii Alicja Sytek

Partner merytoryczny wspierający konkurs w zakresie zgodności z przepisami RODO. CPiT to specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych obsługujący zarówno JST, ale również światowe korporacje. Przerażające dla wszystkich RODO jest ich “pasją” :).

Kancelaria Prawna 7R Legal Michał Kublicki

Partner merytoryczny wspierający konkurs w zakresie zgodności z przepisami prawa. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w stałej obsłudze JST. Kancelaria posiada również oddziały na terenie innych państw UE.
Zobacz więcej: http://kublicki.com

Chcesz zostać Partnerem konkursu “Młodzi decydują”? Koniecznie skontaktuj się z nami i wspieraj partycypację społeczną wśród najmłodszych!

Kontakt

Informacje ogólne:

Tomasz Telesiński – Prezes Fundacji
tel. 505 359937
@: t.telesinski@innowacyjnejst.pl

 

 

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.