lista projektów Szczegóły projektu

Rada programowa ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego badanie kompetencji kadr w JST

O projekcie

Informacje o projekcie

Rada programowa ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego kompetencje kadr w JST jest projektem własnym Fundacji na rzecz Wsparcia innowacji w JST.

Celem statutowym Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, która powstała na bazie wieloletnich doświadczeń ekspertów współpracujących z JST, jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych zadań, takich jak: budowanie silnego i innowacyjnego samorządu obywatelskiego, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność edukacyjną, doradczą i naukową. Wspieramy polski samorząd, zarówno merytorycznie, jak i wizerunkowo oraz unowocześniamy go, poprzez innowacyjne, kompleksowe działania, pozwalające zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.

Mając na uwadze aktualne potrzeby JST oraz w związku z uzyskaniem przez MTD Consulting Marcin Król (Partnera Fundacji) dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych” w wysokości 398 800,00 zł., którego celem jest stworzenie INNOWACYJNEGO narzędzia do badania kompetencji kadr w JST, Fundacja postanowiła wesprzeć merytorycznie ten projekt. Fundacja postanowiła powołać Radę Programową ds. opracowania innowacyjnego narzędzia wspierającego badanie kompetencji kadr w JST. Ideą tworzonego narzędzia będzie możliwość całkowitego przeprowadzenia badania kompetencji kadr w JST, zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych on-line, dostosowanie jego funkcji do zindywidualizowanych potrzeb JST, a w konsekwencji możliwość całkowitej AUTOMATYZACJI tego procesu.

Rada Programowa, jako stały organ doradczy i merytoryczny, powołana została uchwałą Rady Fundacji nr 3/2019 w dniu 22 listopada 2019r., w celach opiniujących, wspierających i honorowych. Jej podstawowym zadaniem będzie współtworzenie narzędzia wspierającego JST w procesie prowadzenia badania kompetencji kadr, w zakresie potrzeb, oczekiwań i poszukiwania wspólnych rozwiązań, które docelowo pomogą władzom samorządowym w całym kraju, podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego dla społeczeństwa. Kompetencję
i tryb działania Rady Programowej, sposób pracy, podejmowanie uchwał, a także prawa i obowiązki jej Członków reguluje Regulamin z dnia 22 listopada 2019r. załączony do niniejszego pisma. – dostępny w dziale DO POBRANIA.

Członkowie Rady

Członkowie Rady Programowej (na dzień 02.01.2020r.)

Posiedzenia Rady

I posiedzenie Rady Programowej

Program I posiedzenia Rady Programowej zaplanowanej na 14.01.2020r.

Program
  1. Przywitanie Uczestników Posiedzenia.
  2. Przedstawienie harmonogramu Pierwszego Posiedzenia Rady Programowej.
  3. Kilka słów o Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, w tym doświadczenia Rady Programowej ds. innowacyjnego narzędzie wspierającego KONSULTACJE SPOŁECZNE
  4. Powołanie Przewodniczącego Rady Programowej.
  5. Prezentacja założeń innowacyjnego narzędzia wspierającego BADANIE KOMPETENCJI KADR w JST w kontekście projektu „Rozwój działu B+R poprzez stworzenie innowacyjnego systemu badania kompetencji kadr, będącego rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych” (Poddziałanie 1.2. WRPO)
  6. Przedstawienie założeń merytorycznych w zakresie badania kompetencji kadr – dr hab. Paweł Korzyński
  7. Swobodna dyskusja nt. Innowacyjnego narzędzia wśród Członków Rady Programowej

Projekt B+R

Wykorzystaj wsparcie dla innowacji w Twoim JST

skorzystaj z naszej oferty

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

Przekonaj się jak w prosty sposób unowocześnić funkcjonowanie Twojej JST. Sprawdź jakie rozwiązania proponujemy. Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.